header


severský smrk
O 254 cm
275/305 cm
18 mm
18 mm
1 paleta
245 x 120 x 100 cm
cca 390 kg
Zahradní altánek PARIS

Materiál:
8-úhelník:
Výška v štítu:
Tloušťka bočních výplní:
Tloušťka podlahy:
Dodávka:
Velikost palety:
Celková hmotnost:
lista_d